საინფორმაციო ბიულეტენი - ივნისი 2022

საინფორმაციო ბიულეტენი - ივნისი 2022

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთის" (CHCA) ბიულეტენში მოცემულია ინფორმაცია ორგანიზაციის მიერ ივნისის თვეში განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA