საინფორმაციო შეხვედრები დევნილთა კოლექტი...

საინფორმაციო შეხვედრები დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში

ახალი პროექტის "სამხრეთ კავკასიასა და მოლდოვის რესპუბლიკაში კონფლიქტის ტრანსფორმაციის მხარდაჭერა" ფარგლებში დევნილთა კოლექტიურ ცენტრებში საინფორმაციო შეხვედრები დავიწყეთ. შეხვედრები სამ რეგიონში ჩატარდა და მომდევნო თვის განმავლობაში, დამატებით, კიდევ 30 შეხვედრა ჩატარდება. 
განხილული თემები:
▶️ ინფრასტრუქტურული პრობლემები და საჭიროებები;
▶️ ქალებისა და ახალგაზრდების საჭიროებები და შესაძლებლობები.

პროექტი ხორციელდება ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA