ვიზიტი ჰამბურგში, გერმანიაში

ვიზიტი ჰამბურგში, გერმანიაში

CHCA-ს წარმომადგენლები პარტნიორ ორგანიზაციებთან ერთად სასწავლო ვიზიტის ფარგლებში ჰამბურგში იმყოფებიან.

ვიციტი ორგანიზებულია ჰანზას პარლამენტისა და  ინიციატივა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO e.V) მიერ პროექტის "ჩემი სახლის მმართველის" ფარგლებში, სადაც პროექტის მონაწილეებს საშუალება ექნებათ გაეცნონ დუალური განათლების გერმანულ მოდელს და განიხილონ მისი საქართველოში დანერგვის შესაძლებლობა და პრაქტიკა.

დღის წესრიგით გათვალისწინებული აქტივობები მოიცავს: 
გერმანული დუალური განათლების მოდელის გაცნობა; 
პროფესიული სასწავლებლის პრაქტიკული ნაწილის ჰაბების დათვალიერება; 
წარმომადგენლები დაესწრნენ როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ სასწავლო კურსებს.
 

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA