გალსა და ზუგდიდში ტრენინგების სერია გრძე...

გალსა და ზუგდიდში ტრენინგების სერია გრძელდება

ჩვენი ინტენსიური ტრენინგების სერიის იმპლემენტაცია გრძელდება. 3 თვის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში "კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ახალგაზრდებისათვის ხარისხიანი, გენდერულად თანასწორი კლასგარეშე განათლების მიწოდება" ჩვენი ბენეფიციარები გადიან ტრენინგებს თემებზე:
✔️ გენდერული განათლება
✔️ ფემინიზმის ისტორია
✔️ გენდერული სტერეოტიპები
✔️ ძალადობა და მისი პრევენვიის გზები
✔️ სახელმწიფო სერვისები
✔️ ინდივიდუალური საარსებო წყაროების შექმნის გზები.

ტრენინგები ტარდება გალსა და ზუგდიდში, ჯამში 30-მა ახალგაზრდამ მიიღო ინფორმაცია გენდერის კონცეპტის, მის შესახებ არსებული სტრეოტიპებისა და ფემინიზმის ისტორიის შესახებ.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA