ბურთულას ტრენინგი ზუგდიდში

ბურთულას ტრენინგი ზუგდიდში

2022 წლის, 1 დეკემბერს, ბურთულამ CHCA-ს ზუგდიდის ოფისში ჩაატარა ტრენინგი თემაზე “სოციალური მედია მარკეტინტი და მისი მნიშვნელობა მცირე ბიზნესის წარმოებისას”.
 ტრენინგს ესწრებოდნენ კონფლიქტით დაზარალებული პირები, რომლებიც დაკავებული არიან მცირე მეწარმეობით, სამეგრელოსა და აფხაზეთში.
შეხვედრა ჩატარდა CHCA-სა და ბურთულას შორის გაფორმებული მემორანდუმის ფარგლებში, ციფრული საგანმანათლებლო პროგრამების ერთობლივი განხორცილებისათვის.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA