„უკრაინის სსო-ების შესაძლებლობების გაძლი...

„უკრაინის სსო-ების შესაძლებლობების გაძლიერება, რომლებიც მუშაობენ საგანგებო პროგრამებზე უკრაინასა და საქართველოში“

11-18 მარტს, პროექტის ფარგლებში „უკრაინის სსო-ების შესაძლებლობების გაძლიერება, რომლებიც მუშაობენ საგანგებო პროგრამებზე უკრაინასა და საქართველოში“ , რომელსაც CHCA უკრაინულ პარტნიორ ორგანიზაციასთან - ცენტრი „ქალთა პერსპექტივები“ - ერთად ახორციელებს, ჩატარდა10 თემატური ტრენინგი ეფექტური ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მეთოდების შესახებ.
ტრენინგების თემებს წარმოადგენდა:
 •  ჰუმანიტარული პრინციპების განსაზღვრება
 • ჰუმანიტარული დახმარების გაწევის მეთოდები და გამოცდილებები სხვადასხვა ქვეყნების მაგალითებზე
 • ჰუმანიტარული დახმარების კრიტერიუმები
 • ჰუმანიტარული დიპლომატია
 • შეფასებების მეთოდები, კითხვარების შექმნა
 • არ ავნო - DO NOT HARM, 
 • ადგილობრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართვის მექანიზმები
 • დახმარება ღირსების დაცვით
 • ჰუმანიტარული დახმარების დროს გასათვალისწინებელი მიდგომები
 • მედია და კომუნიკაცია ჰუმანიტარული კრიზისების დროს
 • დახმარების გაწევა მოკლე და გრძელვადიან პერიოდებში და მათი ეფექტურობა

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA