ხონის მუნიციპალიტეტის შშმპ საკითხებზე მო...

ხონის მუნიციპალიტეტის შშმპ საკითხებზე მომუშავე საბჭოს წევრების სამუშაო შეხვედრა ჩატარდა.

შეხვედრის უპირველესი მიზანი იყო საბჭოების შესაძლებლობების განვითარების გეგმის შემუშავება, ასევე სამომავლო მიზნებისა და ექსპერტული გამოწვევების განხილვა. აღსანიშნია რომ შშმპ და გენდერული თანასწორობის საბჭოს წევრების პირდაპირი მონაწილეობა გახდის განვითარების გეგმის შემუშავების პროცესს უფრო ეფექტურს

პროექტი "ხონის მუნიციპალიტეტის
ინტეგრირებული ტერიტორიული განვითარება" ხორციელდება ხონის მუნიციპალიტეტის მერიისა და საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი "აფხაზეთის" (CHCA) მიერ, ევროკავშირი საქართველოსთვის (EUD) ფინანსური მხარდაჭერით.
 

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA