"ჩემი სახლის მმართველი - სწავლა მომავლის...

"ჩემი სახლის მმართველი - სწავლა მომავლისთვის"

23 აპრილს ქ. ზუგდიდში, ხოლო 26 აპრილს ქ.თბილისში პროექტის “ჩემი სახლის მმართველი - სწავლა მომავლისთვის“ ფარგლებში კურსდამთავრებულ ბენეფიციარებს გადაეცათ სამუშაო აღჭურვილობა, რომელთაც ისინი გამოიყენებენ ეკონომიკური გაძლიერებისა და პროფესიულ განვითარებისთვის.

კურსდამთავრებულებმა, შედუღებისა და სანტექნიკის 5-თვიან კურსი გაიარეს ქ.ზესტაფონში, კოლეჯ „კონსტრუქტორ2-ში“, სადაც მათ მიეცათ საშუალება გაეძლიერებინათ საჭირო უნარ-ჩვევები და მიეღოთ თეორიული და პრაქტიკული ცოდნა მომავალი პროფესიული გამოცდილების წარმატებით განსახორციელებლად.
სამუშაო აღჭურვილობის გარდა, კურსდამთავრებულებს გადაეცათ სერტიფიკატები.

პროექტი განხორციელდა CHCA-ის IWO e.V-ისა და EDEC-ის მიერ და გერმანიის ფედერალური საგარეო ოფისის ფინანსური მხარდაჭერით.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA