მოწყვლადი მოზარდების საზოგადოე...

მოწყვლადი მოზარდების საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბება

პროექტის სახელი: მოწყვლადი მოზარდების საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბება დასაქმების გზით
პროექტის მიზანი: სახელმწიფო ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვების საზოგადოების სრულფასოვან წევრებად ჩამოყალიბება დასაქმების ხელშეწყობის გზით
პროექტის ხანგრძლივობა: დეკემბერი 2016 - აპრილი 2019
დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში
პარტნიორი: "დივაინ ჩაილდ ოფ ჯორჯია", საზოგადოება "ბილიკი"
ბენეფიციართა რაოდენობა: 115
სამიზნე რეგიონი: შიდა-ქართლი, კახეთი, მცხეთა-მთიანეთი

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA