საარსებო წყაროების შესაძლებლობ...

საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაძლიერება ეკომიგრანტებისათვის საქართველოში

მიზანი: ეკომიგრანტთა  მოწყვლადობის შემცირება, სოციალურ-ეკონომიკური ინტერგირების ხელშეწყობა და განსახლების ახალ სოფლებში საარსებო წყაროების შესაძლებლობების გაზრდა.
განხორციელების  პერიოდი: იანვარი - აგვისტო 2016 წ. 
მიღწეული შედეგები: მეცხოველეობისა და მემცენარეობის შესახებ 2 დღიანი ტრენინგის ჩატარება; 31 ეკომიგრანტის საარსებო წყაროების შექმნისათვის საჭირო ქონებით უზრუნველყოფა; ეკონომიკური საქმოანობის შედეგად მიღებული მოგების ზრდა (საშუალოდ 58%).
მოქმედების არეალი: გურია, კახეთი, ქვემო ქართლი, სამცხე-ჯავახეთი, იმერეთი, სამეგრელო-ზემო სვანეთი და აჭარის ა.რ.
სამიზნე ჯგუფი: ეკომიგრანტები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 42 ადამიანი (28 კაცი და 14 ქალი)
დონორი: შვეიცარიის განვითარებისა და თანამშრომლობის სააგენტოს (SDC)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA