პროექტი ზრდა საქართველოში

პროექტი ზრდა საქართველოში

მიზანი: ადგილობრივი და დევნილი მოსახლეობის დახმარება ეკონომიკური რეინტეგრაციისა და ფინანსური დამოუკიდებლობის მოპოვება უპროცენტო სესხების გაცემის გზით მოქმედი მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების და ფიზიკური პირების ეკონომიკური საქმიანობის განვითარების ფასილიტაცია.
განხორციელების  პერიოდი: მაისი 2016 - დეკემბერი 2020
მიღწეული შედეგები:
- მიკრო, მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარება
- სოფლის მოსახლეობის შემოსავლების ზრდის ხელშეწყობა
- მეწარმეებსა და მყიდველებს შორის საბაზრო ურთიერთობების ჩამოყალიბება და განვითარება
- ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობა ბიზნეს-კავშირების დამყარებისა და გაძლიერების მეშვეობით

მოქმედების არეალი: სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონი (ზუდგიდისა და წალენჯიხის მუნიციპალიტეტები)
სამიზნე ჯგუფი: მიკრომცირე და საშუალო მეწარმეები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 150 ადამიანი 
დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების განვითარების სააგენტო / ქემონიქს საერთაშორისო (USAID/Chemonics International)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA