დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამ...

დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის

მიზანი: ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელსეწყობა, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა
განხორციელების  პერიოდი: მარტი 2015 – ოქტომბერი 2016
მიღწეული შედეგები: საარსებო წყაროების გაძლიერებისათვის 5 ბიზნეს საინფორმაციო ცენტრის შექმნა და ბენეფიციარებისათვის მათზე წვდომის ხელშეწყობა; 873 ბენეფიციარისათვის საარსებო წყაროების შესაძლებლობების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება; 217 ბენეფიციარისათვის ბიზნეს საქმიანობის დასაწყებად ან განსავითარებლად გრანტებით მხარდაჭერა; საარსებო წყაროების შესაძლებლობების განვითარების შესახებ ინფორმაციის გასავრცელებლად ვებ გვერდის შექმნა.
მოქმედების არეალი: იმერეთი (ქუთაისი, წყალტუბო), სამეგრელო (ზუგდიდი, ფოთი), მცხეთა-მთიანეთი (ახალგორი) და აჭარის ა.რ. (ბათუმი).
სამიზნე ჯგუფი: იძულებით გადაადგილებული პირები, მასპინძელი/ომის შედეგად დაზარალებული ადამიანები და ეკომიგრანტები.
ბენეფიციართა რაოდენობა: 1197 ადამიანი (561 კაცი, 636 ქალი)
დონორი: საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობა (EU) / ლტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA