სამართლიანი საზოგადოებისკენ

სამართლიანი საზოგადოებისკენ

მოსალოდენელი შედეგები:
• ტრენინგებიი პროინტეგრაციის ალიანსის წევრებისათვის;
• სათემო ორგანიზაციის წევრებისათვის ტრენინგი ადვოკატირების, კომუნიკაციის და უფლებების დაცვის თემებზე;
• ადვოკატირების კამპანიების ჩატარება;
• იურიდიული კონსულტაციები სათემო ორგანიზაციების წევრებისათვის;
• ტრენინგები ჟურნალისტებისათვის.
მოქმედების არეალი: სამეგრელო - ზემო სვანეთი, მცხეთა - მთიანეთი და შიდა ქართლი.
სამიზნე ჯგუფი:
• შიდა ქართლში,მცხეთა - მთიანეთსა და ქვემო ქართლში კოლექტიურ ცენტრებში, ან კერძო საცხოვრებელ ადგილებში ჩასახლებული დევნილები. (სულ 20 ლოკაცია);
• დევნილების თემაზე მომუშავე სათემო და სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, რომლებიც შექმნიან ან უკვე წარმოადგენენ პროინტეგრაციის ალიანსის წევრებს და დევნილებს ადვოკატირებას უწევენ ხელისუფლებასთან მოთხოვნების დაკმაყოფილებისათვის;
• საქართველოს ხელისუფლება, უფრო კონკრეტულად დევნილთა და განსახლების სამინისტრო და სხვა ანგარიშვალდებული სამინისტროები როგორიცაა შრომის, ჯამრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო და ადგილობრივი მთავრობები.
ბენეფიციართა რაოდენობა: 80
დონორი: აღმოსავლეთ მეზობლობის სამოქალაქო განვითარების ფონდი (CISU)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA