გზად საბინაო სექტორის რეფორმებ...

გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისაკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების შესაძლებლობების გაძლიერება საცხოვრებელ სექტორში, საცხოვრებლის მართვის გაუმჯობესება, სახლების ენერგეტიკული სანაციის მხარდაჭერა, ასაკთან შესაფერისი და ბარიერების გარეშე საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება მრავალბინიან საცხოვრებელ სახლებში.
განხორციელების პერიოდი: იანვარი 2015 – იანვარი 2018
მიღწეული შედეგები:
ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობის შესახებ ცნობიერების ამაღლება;
რესურს-ცენტრის შექმნა და სამართლებრივ-ტექნიკური კონსულტაციებით უზრუნველყოფა;
საცხოვრისის საკითხებზე ორგანიზაციებისა და რესურს-ცენტრების შესაძლებლობების გაძლიერება და საერთაშორისო ტრენინგებში მონაწილეობა.
მოქმედების არეალი: თბილისი
სამიზნე ჯგუფი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 60
დონორი: ევროკავშირი (EU) / ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA