განათლება რეინტეგრაციისათვის -...

განათლება რეინტეგრაციისათვის - გზა საზოგადოებაში დასაბრუნებლად

მიზანი: კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა 
განხორციელების პერიოდი: 36 თვე (თებერვალი 2017 - იანვარი 2020)
მოსალოდნელი შედეგები:
1. პრობაციონერების, მსჯავრდებულების და ყოფილი მსჯავრდებულების პროფესიული გადამზადება და მათთვის სამუშაო ადგილების შექმნა.
2. საუკეთესო საერთაშორისო მოდელის შემუშავება და მთავრობისთვის შეთავაზება პოლიტიკურ დონეზე დიალოგის ინიცირების მიზნით.
3. სოციალური საინფორმაციო/მარკეტინგული კამპანიის წარმოება კანონთან კონფლიქტში მყოფ პირთა მიმართ  საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების და ქცევის შეცვლის მიზნით. 
მოქმედების არეალი: საქართველო
სამიზნე ჯგუფი: მსჯავრდებულები, ყოფილი მსჯავრდებულები და პრობაციონერები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 300 ადამიანი
დონორი: ევროკავშირი
განმახორციელებელი ორგანიზაციები​:
საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი
საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA