სოციალური დაცვის საკითხებზე მო...

სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში

პროექტის სახელწოდება: სოციალური დაცვის საკითხებზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების ჩართულობის გაძლიერება სტრატეგიულ დიალოგში საქართველოში
მიზანი: საჯარო და სამოქალაქო სექტორს შორის კავშირების გაძლიერება და ერთობლივი სათათბირო ორგანოს (მრჩეველთა საბჭო) დაფუძნება; სოციალური ჩართულობის საკითხზე მომუშავე ორგანიზაციების სოციალური აქტივობების ჰარმონიზაცია.  
განხორციელების პერიოდი: მარტი - დეკემბერი 2016
მიღწეული შედეგები: გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობის ბაზაზე მრჩეველთა საბჭოს ჩამოყალიბება; გორის მუნიციპალიტეტის 2017-2018 წწ. სოციალური ჩართულობის სტრატეგის და 2017 წლწ.ის სამოქმედო გეგმის შემუშავება; სასწავლო ვიზიტი ჩეხეთის რესპუბლიკაში; დევნილთა ფულადი დახმარების კრიტერიუმების დამტკიცების თემაზე ადვოკატირების კამპანიის ჩატარება. 
მოქმედების არეალი: შიდა ქართლის რეგიონი და თბილისი.
სამიზნე ჯგუფი: არასამთავრობო ორგანიზაციები (CSO), ადგილობრივი თვითმმართველობა (LAs), განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, დევნილთა სამინისტრო.
ბენეფიციართა რაოდენობა: 12 მონაწილე (3 კაცი, 9 ქალი)
დონორი: ევროკავშირი / ჩეხეთის რესპუბლიკის საგარეო საქმეთა სამინისტრო / „ადამიანი გაჭირვებაში“

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA