პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტი...

პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად

პროექტის სახელი: პარტნიორობა ჩართულობითი პოლიტიკის შესაქმნელად
დონორი: ევროკავშირი
პარტნიორი: არბაიტერ-სამარიტერ-ბუნდი საქართველოს ოფისი, კახეთის რეგიონული განვითარების ფონდი
სამიზენე არეალი: საქართველოს 10 რეგიონი (აფხაზეთის, ცხინვალის რეგიონისა და თბილისის გარდა)
ძირითადი მიზანი: სამოქალაქო საზოგადოების მონაწილეობისა და პარტნიორობის გაზრდა ადგილობრივი სოციალური პოლიტიკის შემუშავებაში, განხორციელებასა და მონიტორინგში.
სამიზნე ჯგუფი: სოციალურ საკითხებზე მომუშავე სამოქალაქო ორგანიზაციები, ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები.
პერიოდი: 4 წელი (მარტი 2018 - თებერვალი 2022)
პროექტის აქტივობები:
  • საინფორმაციო შეხვედრები 
  • ზრუნვაზე ორიენტირებულ ორგანიზაციათა (CCC) ქსელის შესაძლებლობების განვითარება 
  • ტრენინგი სოციალური მეწარმეობის შესახებ 
  • ტრენინგი ადგილობრივი ხელისუფლებისათვის 
  • საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ფინანსური მხარდაჭერა 
  • სამოქალაქო ჩართულობის შესახებ მედია კამპანიები ადგილობივ და ეროვნულ დონეზე 
  • ზემოქმედების შეფასება - ინვესტიციის საზოგადოებრივი ეფექტი (SROI) 
  • რეკომენდაციები ჩართულობითი სოციალური კეთილდღეობის სისტემაზე 

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA