იძულებით გადაადგილებული პირები...

იძულებით გადაადგილებული პირებისა და მასპინძელი თემების ეკონომიკური გაძლიერება

მიზანი: მეწარმეობისა და ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა იძულებით გადაადგლებული პირების, დაბრუნებულებისა და მასპინძელი თემების თვითრწმენის გაზრდის მიზნით
განხორციელების პერიოდი: ოქტომბერი 2018 – ნოემბერი 2020
მოსალოდნელი შედეგები: 
მიზანი: საარსებო წყაროების გაძლიერება მეწარმეობის წახალისების გზით და ნდობის აღდგენის თემებზე მუშაობა
მიზანი: ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა საზღვრისპირა რეგიონში თანამშრომლობის გზით 
მოქმედების არეალი: სამეგრელო, გალი, ოჩამჩირე
სამიზნე ჯგუფი: იძულებით გადაადგილებული პირები, დაბრუნებულები, და მასპინძელი თემი.
ბენეფიციართა რაოდენობა:  
პირდაპირი: 570
ირიბი: 1100
დონორი: აშშ-ს მოსახლეობის, ლტოლვილთა და მიგრაციის ბიურო (BPRM)
განმახორციელებელი ორგანიზაციები:
არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი გერმანია (ASB)
საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ (CHCA) 
განდის ფონდი აფხაზეთი - მშვიდობისა და არაძალადობის ცენტრი სამხრეთ კავკასიაში - ოჩამჩირე     

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA