ახალგაზრდების ჩართულობა და გან...

ახალგაზრდების ჩართულობა და განვითარება

განხორციელების პერიოდი: იანვარი – ოქტომბერი 2015
მიღწეული შედეგები: სოციალური უნარების განვითარება; არაფორმალური განათლების ელემენტების დანერგვა საგაკვეთილო პროცესში; სკოლების მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
მოქმედების არეალი: გორის მუნიციპალიტეტი (შავშვები, ზერტი, მეჯვრისხევი, ტყვიავი, ტირძნისი, შინდისი, ახალდაბა და ხიდისთავი)
სამიზნე ჯგუფი: საჯარო სკოლის მოსწავლეები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 2 738 მოზარდი (1 095 ბიჭი, 1 643 გოგო)
დონორი: ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID) / გაეროს ბავშვთა ფონდი (UNICEF)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA