ქართველი ყოფილი მიგრანტების სა...

ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია

ქართველი ყოფილი მიგრანტების სამშობლოში რეინტეგრაცია
ხანგრძლივობა: იანვარი - დეკემბერი, 2020
დონორი: საერთაშორისო სოციალური მომსახურების შვეიცარიული ფონდი (SSI) ბენეფიციართა რაოდენობა: 10
სამიზნე ჯგუფი: სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მიგრანტები
სამიზნე რეგიონი: ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა)
მიზანი: სამშობლოში დაბრუნებული ყოფილი მიგრანტების ეკონომიკური გაძლიერება და საარსებო წყაროების შექმნა
მიღწეული შედეგი: საარსებო წყაროების შექმნისათვის საჭირო ქონებით უზრუნველყოფა

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA