არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან...

არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან ხეზე ჭრისა და ხის დეკორატიული დამუშავების სწავლება

პროექტის სახელწოდება:
არასრულწლოვან მსჯავრდებულებთან ხეზე ჭრისა და ხის დეკორატიული დამუშავების სწავლება ელექტრომექანიკური ხელსაწყოების გამოყენებით
პროექტის მიზანი:
#11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულისთვის ხეზე ჭრისა და ხის დეკორატიული დამუშავების შემსწავლელი ჯგუფების ორგანიზება
განხორციელების პერიოდი:
მაისი - დეკემბერი 2016
მიღწეული შედეგები:
დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულებისკვირაში 2 ჯერ 3-3 საათით სასწავლო-სარეაბილიტაციო სახის გაკვეთილებით უზრუნველყოფა
მოქმედების არეალი:
თბილისი
სამიზნე ჯგუფი:
#11 არასრულწლოვანთა სარეაბილიტაციო დაწესებულებაში მყოფი მსჯავრდებულები
ბენეფიციართა რაოდენობა:
20 ბიჭი
დონორი:
სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA