ჩემი სახლის მმართველი - წარმატ...

ჩემი სახლის მმართველი - წარმატებული გამოცდილების გაზიარება!

განხორციელების პერიოდი
აპრილი 2020 - ივნისი 2021
დონორი          
 • გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 • ინიციატივა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისთვის აღმოსავლეთ ევროპაში (IWO¬e.V)
 • ევროპის საგანმანათლებლო ცენტრი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებისა და უძრავი ქონებისთვის (EBZ)
ბენეფიციართა რაოდენობა
10
სამიზნე ჯგუფი           
აფხაზეთში მცხოვრები ახალგაზრდები
სამიზნე რეგიონი       
აფხაზეთი, იმერეთი და ქ. თბილისი
მიზანი              
 • კონფლიქტით გაყოფილ თემებს შორის კულტურული და საგანმანათლებლო ურთიერთობების გაღრმავება;
 • აფხაზეთში მცხოვრებ ახალგაზრდების პროფესიული განათლების მიღების ხელი შეუწყობა.
მიღწეული შედეგი    
 • სამშენებლო ბაზრის კვლევა
 • ჩატარებული და შესწავლილია აფხაზეთის სამშენებლო სფეროში არსებული ბაზრის მოთხოვნები და გამოწვევები
 • შემეცნებითი ტურები
 • აფხაზეთიდან ჩამოსულმა ახლაგაზრდები გაეცვნენ იმერეთის რეგიონსა და ქ. თბილისში არსებულ ღირსშესანიშნაობებს და მონაწილეობა მიიღეს კულტურულ-შემეცნებითი ტურებში.
 • პროფესიული განათლება და ხელსაწყოებით აღჭურვა
 • 10-მა ახალგაზრდამ აფხაზეთიდან შეიძინა ახალი პროფესია ქუთაისის სამშენებლო კოლეჯში „კონსტრუქტორი 2“, მიიღო 1500 ლარის ღირებულების პროფესიული ხელსაწყოები და დამოუკიდებლად გააგრძელა საქმიანობა აფხაზეთში.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA