ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწ...

ხელსაქმისა და მეწარმეობის შესწავლით ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა

განხორციელების პერიოდი
თებერვალი - ივნისი 2021
დონორი
შავი ზღვის ნდობა რეგიონული თანამშრომლობისთვის, ჯერმან მარშალ ფონდის შავი ზღვის პროგრამა
ბენეფიციართა რაოდენობა
20
სამიზნე რეგიონი
   ზუგდიდი
   გალი
   სოხუმი
სამიზნე ჯგუფი
30 ახალგაზრდა ქალი
მიზანი
კონფლიქტით დაზარალებული და სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდა ქალების საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და სოციალურ-ეკონომიკური ინტეგრაციის უზრუნველყოფა; ნდობის აღდგენის ხელშეწყობა გამყოფი ხაზის ორივე მხარეს მცხოვრებ მოსახლეობას შორის.
პროექტის აქტივობები
ხელობის ჯგუფები:
    ქარგვა
    ხეზე კვეთა
    პოლიმერული თიხა
ონლაინ შეხვედრები
გამოფენები-გაყიდვები
სასწავლო ვიზიტი ლვოვში (უკრაინა)
მიღწეული შედეგი
აღდგენილია ნდობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტსა და აფხაზეთში მცხოვრებ პროექტის მონაწილეებს შორის რეგულარული კომუნიკაციისა და ორმხრივი ინტერესებიდან გამომდინარე; გაუმჯობესებულია ეკონომიკური მდგომარეობა მცირე ბიზნესის განვითარებისა და ახალი უნარ-ჩვევების შეძენის გზით.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA