აფხაზეთიდან დევნილი თემის გან...

აფხაზეთიდან დევნილი თემის განსახლების ობიექტებში ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბება, შესაძლებლობების გაძლიერება და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ქსელის შექმნის მხარდაჭერა


პროექტის მიზანს წარმოადგენს: აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების ობიექტებში საერთო ქონების მართვის თანამედროვე სტანდარტების დამკვიდრება და დევნილთა საზოგადოებრივი ინტეგრაციის გაზრდა.
 
პროექტი განხორციელდება 6 მუნიციპალიტეტში:
თბილისი
ქუთაისი
წყალტუბო
ზუგდიდი
ფოთი
ბათუმი
 
დონორი: აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დევნილთა სამინისტრო.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA