კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონე...

კონფლიქტით დაზარალებულ რეგიონებში ახალგაზრდებისათვის ხარისხიანი, გენდერულად თანასწორი კლასგარეშე განათლების მიწოდება

აქტივობები:
1. აფხაზეთისა და სამეგრელო-ზემო სვანეთის მიმდებარე რეგიონის საგანმანათლებლო სისტემაში გენდერული ხარვეზების შედეგების იდენტიფიცირების მიზნით ჩატარებული კვლევა გამოავლენს კონკრეტულ გამოწვევებსა და ხარვეზებს.
2. არაფორმალური სწავლის მეთოდებზე დაფუძნებული ტრენინგის კურსების შექმნა და პილოტირება შემდეგ სფეროებში: ადამიანის უფლებები, გენდერული თანასწორობა, ლიდერობა, გენდერული სტერეოტიპების განხილვა, სამოქალაქო ჩართულობის მნიშვნელობა და ა.შ. .
3. ხელი შეუწყოს ქალთა ასოციაციის/ქსელის შექმნას გაწვრთნილი მენტორების მიერ და ჩაერთოს კლასგარეშე არაფორმალური სასწავლო აქტივობებით მათი თემის მოსწავლეებისთვის.
4. სკოლის მოსწავლეებისთვის კლასგარეშე არაფორმალური სასწავლო ვორქშოფების მიწოდება.
5. 8 მონაწილის სასწავლო ვიზიტის დაგეგმვა და განხორციელება (4 თითოეული მხრიდან: მენტორი, პროექტის გუნდი) ნეიტრალურ ტერიტორიაზე სამოქალაქო განათლებისა და გენდერული თანასწორობის გამოცდილების გასაზიარებლად.

პირდაპირ ბენეფიციართა რაოდენობა: 30 ადამიანი

დონორი: ნიდერლანდების სამეფოს საელჩო საქართველოში

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA