ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაც...

ყოფილ მსჯავრდებულთა რეინტეგრაციის ხელშეწყობა ტატუს მოშორების გზით

განხორციელების პერიოდი: დეკემბერი 2015 - ივლისი 2016
მიღწეული შედეგები: ბენეფიციართა 38.4 %-ს სრულად მოშორდა ტატუ, ხოლო 61.6 %-ს დამატებით ერთი პროცესი სჭირდება ტატუს მოსაცილებლად.
მოქმედების არეალი: ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე
სამიზნე ჯგუფი: ყოფილი მსჯავრდებულები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 58 ახალგაზრდა (54 კაცი, 4 ქალი)
დონორი: იუსტიციის სამინისტრო / სსიპ „დანაშაულის პრევენციის ცენტრი“

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA