დისტანციური მეგობრობა

დისტანციური მეგობრობა

განხორციელების პერიოდი: ოქტომბერი 2015 - დეკემბერი 2016
მიღწეული შედეგები: ფიზიკურ და სულიერ განვითარებაზე ორიენტირებული აქტივობებით უზრუნველყოფა; სოციუმში რეინტეგრაციის ხელშეწყობა.
მოქმედების არეალი: კახეთის რეგიონი - კურდღელაური და ვარდისუბანი (თელავი), ბაისუბანი (ლაგოდეხი).
სამიზნე ჯგუფი: სახელმწიფოს ზრუნვის ქვეშ მყოფი ბავშვები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 43 მოზარდი (23 ბიჭი, 20 გოგო)
დონორი: პოლონური ორგანიზაცია „გული საქართველოსთვის“

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 571 721 721
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA