რეგიონალური კონფერენცია - ქ. ქუთაისი

რეგიონალური კონფერენცია - ქ. ქუთაისი

11 ოქტომბერს ქუთაისის განვითარებისა და დასაქმების ცენტრის ორგანიზებით გაიმართა რეგიონალური კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს პროექტის პარტნიორი ორგანიზაციების, რესურსცენტრების, ადგილობრივი თვითმმართველობისა და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლებმა. 

კონფერენციაზე განხილული იყო თვითმმართველობებისა და სამოქალაქო საზოგადოების როლი ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების განვითარებაში, საკანონმდებლო ცვლილებების საჭიროება და პროექტის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციები საცხოვრისის სექტორში და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების მართვის კუთხით. პანელური დისკუსიის ფორმატში ცენტრი „აფხაზეთის“ წარმომადგენელმა წარადგინა პრეზენტაცია „საცხოვრისის სექტორის რეგულირება საქართველოში - რეკომენდაციები“. კონფერენციის ფარგლებში მონაწილეებმა განიხილეს საცხოვრისის სექტორის ძირითადი გამოწვევები და მიღწევები საქართველოში და საერთაშორისო პრაქტიკის საუკეთესო მაგალითები.

პროექტი „HOME - გზად საბინაო სექტორის რეფორმებისკენ: ბინათმესაკუთრეთა გაერთიანებების პოტენციალის ამაღლება აზერბაიჯანში, ბელარუსში, მოლდოვას, უკრაინასა და საქართველოში“ ევროკავშირის მხარდაჭერითა და გერმანული ორგანიზაციის „ინიციატივა საბინაო მეურნეობა აღმოსავლეთ ევროპაში“ (IWO) ხელმძღვანელობით 5 აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყანაში ხორციელდება. თბილისში პროექტის პარტნიორია საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“. 

KUTAISI HEAD OFFICE
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: pr@chca.org.ge

TBILISI OFFICE 
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: tbilisi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE GORI 
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge 

BRANCH OFFICE ZUGDIDI
Tel: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

BRANCH OFFICE BATUMI
Tel: +995 422 227 857
E-mail: batumi@chca.org.ge

BREANCH OFFICE TELAVI
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA