პროექტის მართვა, მონიტორინგი და ანგარიშგ...

პროექტის მართვა, მონიტორინგი და ანგარიშგება

15-16 ივლისს ზუგდიდში, ცენტრი „აფხაზეთის“ მიერ დაფუძნებული, საარსებო წყაროების განვითარების ცენტრში (LDC), ორდღიანი ტრენინგი ჩატრადა პროექტის მართვისა და ანგარიშგების თემაზე, რომელშიც მონაწილეობა მიიღო ორგანიზაციის 15-მდე თანამშრომლმა.
 
ტრენინგის მიზანი გახლდათ პროექტის დაგეგმვის, მართვის და ანგარიშგების პროცესებზე ერთიანი მიდგომის ქონა. ორდღიანი ტრენინგი მოიცავდა შემდეგ თემებს - პროექტის სასიცოცხლო ციკლი და მისი თავისებურებები, პროექტის დაგეგმვის და განხორციელების ფაზა/კონტროლი, ანგარიშგება და სხვა. გარდა ამისა, ტრენინგი გაჯერებული იყო სხვადასხვა ჯგუფური სამუშაოებით, რომელიც მონაწილეებს თემის უკეთესად აღქმის საშუალება მისცა.
 
საქქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთი“ პროექტებს მთელი საქართველოს მასშტაბით ახორციელებს. მათ შორის სამეგრელო-ზემო სვანეთის რეგიონში ამ ეტაპზე 5 მიმდინარე პროექტია. პროექტების ბენეფიციარები არიან დევნილები, მასპინძელი თემი, გამყოფი ხაზის გასწვრივ მოქმედი მეწარმეები, კანონთან კონფლიქტში მყოფი პირები, ადგილობრივი ორგანიზაციები და სხვა.

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

თელავი
Tel.: +995 599 862 298
E-mail: telavi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA