ირაკლი იობიძე / ორთოპედიული ფეხსაცმლის დ...

ირაკლი იობიძე / ორთოპედიული ფეხსაცმლის დამზადება

ირაკლი იობიძე ქუთაისის ფეხსაცმლის საწარმოში დაქირავებული მუშახელი იყო. 2017 წელს პროექტის ფარგლებში ტერფების ორთოპედიული საკვლევი აპარატი მიიღო და დამოუკიდებელი საქმიანობა დაიწყო. ამჟამად, წარმატებით აგრძელებს საქმიანობას, აქვს სტაბილური შემოსავალი და თვეში საშუალოდ 20-25 ადამიანს ემსახურება.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA