ტრენინგი - გარემოს დაცვა და ენერგოეფექტუ...

ტრენინგი - გარემოს დაცვა და ენერგოეფექტურობა

განახლებადი ენერგიებისა და გარემოს დაცვის საკითხი აქტუალურია საქართველოსა და მთელი მსოფლიოსათვის. სულ ახლახან, 1 ნოემბერს, საქართველო წარმოდგენილი იყო გლაზგოს სამიტზე, რომელიც სწორედ კლიმატის ცვლილებას ეხება.
 
მოგახსენებთ, რომ მიმდინარე წლის სექტემბრიდან ცენტრი „აფხაზეთი“ ახორციელებს პროექტს „ენერგოეფექტური მიდგომების მხარდაჭერა სოციალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში“. პროექტი ხორციელდება გლობალური გარემოსდაცვითი ფონდის მცირე გრანტების პროგრამის ფინანსური მხარდაჭერით, რომელსაც საქართველოში ახორციელებს გაეროს განვითარების პროგრამა.
 
პროექტის ფარგლებში იგეგმება მზის ელექტროსადგურების (პანელების) დამონტაჟება ცენტრი „აფხაზეთის“ სამ სათემო ცენტრში, ადგილობრივი თემის წევრებისა და სოციალური სერვისების მიმწოდებელი სათემო ცენტრებისათვის გამოცდილების გაზიარება, ცნობიერების ამაღლება გარემოს დაცვის, ენერგოეფექტურობის და განახლებადი ენერგიების თემებზე.
 
მიმდინარე ტრენინგის მიზანია გარემოს დაცვის და ენერგოეფექტურობის შესახებ სკოლების, სათემო ორგანიზაციების, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების და თემის აქტიური წევრების ინფორმირება, „მწვანე“ პროექტების იდეების შემუშავება.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA