თანამშრომლობა ნდობის აღდგენისა...

თანამშრომლობა ნდობის აღდგენისა და მომავალი პარტნიორობისათვის

მიზანი: ქართულ-ოსური შერეული ოჯახების სოციალიზაციის ხელშეწყობა და მოხუცების იზოლირების შემცირება ხელოვნების ღონისძიებების მხარდაჭერით; ქართულ და ოსურ ორგანიზაციებს შორის პარტნიორული ურთიერთობის გაძლიერება. 
განხორციელების პერიოდი: ოქტომბერი – დეკემბერი 2016
მიღწეული შედეგები: სახელობო გაკვეთილების დახმარებით ხელობის უნარ-ჩვევების განვითარება; ნდობის აღდგენისა და პარტნიორული ურთიერთობების უზრუნველყოფა ხელოვნების ღონისძიებებით; ნდობის აღდგენისადმი მიძღვნილი საკოორდინაციო შეხვედრების გამართვა ბორჯომსა და თბილისში; 13 კულტურულ-საგანმანათლებლო ღონისძიებების მოწყობა გორსა და ცხინვალში.
მოქმედების არეალი: გორის მუნიციპალიტეტი და ქ. ცხინვალი
სამიზნე ჯგუფი: იძულებით გადაადგილებული პირები და ქ. ცხინვალში მცხოვრები ქალბატონები
ბენეფიციართა რაოდენობა: 50 ქალი
დონორი: ევროკავშირის ნდობის აღდგენის მექანიზმი

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA