დამოკიდებულებიდან-თვითკმარობამ...

დამოკიდებულებიდან-თვითკმარობამდე - ინოვაციური და ეფექტური საარსებო წყაროების გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის

პროექტის მიზანი: ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელსეწყობა, გრძელვადიანი და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა
განხორციელების პერიოდი: მარტი 2015 – ოქტომბერი 2016
მოქმედების არეალი: მცხეთა-მთიანეთი (ახალგორი), იმერეთი (ქუთაისი, წყალტუბო), სამეგრელო (ზუგდიდი, ფოთი), აჭარის ა.რ. (ბათუმი)
მიღწეული შედეგები: დევნილთა და ეკომიგრანტთა 49 სათემო ორგანიზაციის შექმნა და მათი წევრების ცოდნის ამაღლება; საველე კვლევების ჩატარება და ადგილზე არსებული პრობლემების გამოვლენა; თემის პრობლემების მოსაგვარებლად 25 ადგილობრივი შეხვედრისა და მრგვალი მაგიდის 5 სხდომის მოწყობა; თემის პრობლემების მოსაგვარებლად 7 ადვოკატირების და 5 მედია კამპანიის წარმოება.
ბენეფიციარები: იძულებით გადაადგილებული პირები, მასპინძელი/ომის შედეგად დაზარალებული დამიანები და ეკომიგრანტები.
დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში (EU) / ლტოლვილთა დანიის საბჭო (DRC)

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA