საინფორმაციო შეხვედრები ბინათმესაკუთრეთათვის

შეხვედრაზე CHCA კოორდინატორებმა დამსწრეებს გააცნეს ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების ჩამოყალიბების პროცესები, მიზნები და დადებითი მხარეები.

შეხვედრა ზუგდიდის მერიაში

CHCA აღმასრულებელი დირექტორი და გამგეობის თავმჯდომარე ზუგდიდის მერს ესტუმრნენ. 

მზის პანელების დამონტაჟება დაიწყო!

პროექტის “ენერგოეფექტურობის მხარდაჭერა სოციალური სერვისების მიმწოდებელ დაწესებულებებში” ფარგლებში მზის პანელების დამონტაჟება დაიწყო!

შეხვედრა ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობებთან

პროექტის ფარგლებში CHCA-ის ოფისში, ქ. ზუგდიდში, ჩატარდა შეხვედრა ბინათმესაკუთრეთა ინფორმირების მიზნით.

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA