საინფორმაციო ბიულეტენი - ივნისი 2021

 

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი „აფხაზეთის“ (CHCA)
ივნისის საინფორმაციო ბიულეტენში მოცემულია ინფორმაცია
ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული ღონისძიებების შესახებ.

"ორგანიზაციის მიღწევები არის საფუძველი იმისა, რომ მომავალში მეტი სიკეთე მოვუტანოთ მეტ ბენეფიციარს და ხელი შვუწყოთ ქვეყანაში სოციალური სამართლიანობის, თანასწორობისა და სტაბილური განვითარების პროცესებს". - ნუკრი მილორავა

მისია

საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი “აფხაზეთი”, დაარსებული 1995 წელს, არის ქართული, არასამთავრობო, არამომგებიანი ორგანიზაცია, რომლის მისიაა კონფლიქტით დაზარალებული და სხვა სოციალურად დაუცველი პირების საარსებო წყაროებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდა და მათი სოციალური და ეკონომიკური ინტეგრაციის უზრუნველყოფა.

პროგრამები

ypd final event kutaisi

სოციალური დაცვა და დახმარება

Read more

ypd final event kutaisi

თემის გაძლიერება და ადვოკატირება

Read more

ypd final event kutaisi

საარსებო წყაროების შექმნა და ეკონომიკური განვითარება

Read more

ypd final event kutaisi

მშვიდობის მშენებლობა და ნდობის აღდგენა

Read more

ახალი ამბები

ისტორიები

Help CHCA help others

Donate here to help support socially vulnerable and conflict-affected populations throughout Georgia

ამჟამინდელი დონორები

ქუთაისი
Tel.: + 995 431 24 16 51
E-mail: kutaisi@chca.org.ge

თბილისი
Tel.: +995 322 944 544
E-mail: pm@chca.org.ge

გორი
Tel.: +995 370 27 34 84
E-mail: gori@chca.org.ge

ზუგდიდი
Tel.: +995 415 25 19 21
E-mail: zugdidi@chca.org.ge

Where We Work

Georgian CHCA